`
שלום אורח  יציאה מהמערכת
הרב קוק- על דמותו ומורשתו