`
שלום אורח  יציאה מהמערכת
בין רפואה מזרחית ליהדות